Skip to content

På innendørs/utendørs parkeringsarealer har vi i Norsk Epoxy Gulv AS sammen med vår materiell leverandør Mapei as god erfaring med installasjon av slitesterke polyuretan belegg.

Følgende håndappliserbare gulvsystemer er aktuelle til parkeringsanlegg:
MAPEFLOOR PU PD system – Tradisjonelt p-husbelegg med oppstrødd slitesjikt
MAPEFLOOR PU PD m-system – P-hus belegg med separat membran og oppstrødd slitesjikt

Videre kategoriseres disse systemene som henholdsvis Drive og Park systemer, hvor tilslaget som strøs opp i slitesjiktet er henholdsvis Emery (Dynagrip) eller kvartssand (Drive).

Dersom det forekommer riss og småsprekker i betongunderlaget vil vi anbefale å forsegle og fuge igjen disse for så å installere en separat membran over hele arealet med Mapefloor PU M som er et høyelastisk polyuretanbelegg. Denne separate membranen vil være rissoverbyggende iht. gjeldende datablad og sørge for en ekstra vanntetting for betongkonstruksjonen som er dekket over underliggende parkeringskjeller. Teknisk datablad for Mapefloor PU M finnes i denne link: www.mapei.com/public/NO/products/mapefloor-pu-m-no.pdf

Systemoppbygging blir som følger:

Back To Top